Godło Polski

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU

Herb miasta Wrocław

- Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

 

pdf k_027_4_q