budowa domu
Prawo

Przeglądy okresowe budynków – kiedy są wymagane?

Jednym z obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości są przeglądy budynków. Obiekty budowlane powinny być poddane kontroli co najmniej raz w roku kalendarzowym. W związku z obecną sytuacją związaną z rozwojem koronawirusa, ministerstwo zaleca działać racjonalnie.
Obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kontrolom okresowym – wśród nich są m.in. przeglądy gazowe.

Szczegóły poznasz na https://budownictwo.dekra.pl/przeglady-okresowe.html

Kontrole okresowe są wymagane:
– co najmniej raz w roku – sprawdza się stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji, które mogą być narażone na negatywne działania czynników atmosferycznych i czynników występujących w trakcie użytkowania obiektu, urządzeń służących do ochrony środowiska, instalacji gazowych i przewodów kominowych

– lub co najmniej dwa razy w roku, do 31 maja oraz do 30 listopada – dotyczy budynków o pow. zabudowy wynoszącej ponad 2000 m2 oraz obiektów budowlanych o powierzchni dachu ponad 1000 m2;

– minimum raz na 5 lat – sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; kontrolą są objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, osprzętu, oporności izolacji przewodów i uziemień instalacji i aparatów;

– sprawdzenie stanu technicznego kotłów co najmniej raz na 2 lub 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW (o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem);
– co najmniej raz na 5 lat – sprawdzenie efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji.

Ewelina, fo: Capri23auto / pixabay