News

Przewodnik po świeckich pogrzebach

Pogrzeb niereligijny może przybierać różne formy. Coraz powszechniejsze są pogrzeby świeckie lub niereligijne. Wiele osób nie przywiązuje się do formalnej religii, zamiast tego przyjmuje bardziej spersonalizowane formy duchowych wierzeń. Inni identyfikują się jako ateiści lub humaniści, całkowicie odrzucając wiarę religijną. Oto krótki przewodnik po tego typu ceremoniach.

Czym są pogrzeby świeckie?

Mówiąc najprościej, pogrzeby świeckie to pogrzeby, które nie są zgodne z ustalonymi praktykami, konwencjami i tradycjami określonej religii. Jednak świeckie pogrzeby mogą zawierać pewne elementy religijne, jeśli zmarły uważał je za część swojego dziedzictwa kulturowego, które często jest niezależne od przyjęcia systemu wierzeń religijnych.

Aspekty do rozważenia

Ponieważ nie ma zdefiniowanych świeckich tradycji pogrzebowych, tak naprawdę to od osoby zależy, w jaki sposób ma się potoczyć ceremonia. Oto kilka kluczowych elementów do rozważenia.

Format pogrzebu

Celem pogrzebu jest zebranie bliskich zmarłego i pomoc w przetworzeniu straty. Chociaż często dołącza się pochwały, muzykę i odczyty, istnieje wiele sposobów na celebrowanie życia i uznanie żalu.

Zmarły

Powszechne jest, że na świeckich pogrzebach zmarłego przedstawia się w trumnie lub urnie, w zależności od ostatecznych życzeń danej osoby. Jednak nic nie wymaga ich wystawiania.

Mistrz ceremonii

Ponieważ nie ma przynależności religijnej, każdy, kto rodzina uzna za dobry wybór, może pełnić funkcję mistrza ceremonii. Na przykład ta osoba może być szanowanym członkiem społeczności lub bliskim przyjacielem zmarłego.

Miejsce

W większości przypadków świeckie pogrzeby odbywają się na cmentarzach wyznaniowych. Taką uroczystość można przeprowadzić po ustaleniach z proboszczem parafii, do której należy cmentarz. Co więcej, pozwolenie księdza jest wymagane również w kwestii samego pochówku niewierzącego zmarłego. Z tego powodu osoby niewierzące bardzo często chowane są na cmentarzach komunalnych.

Partner wpisu: Zakład Pogrzebowy Archon

f: joaph / pixabay