podatek zryczałtowany
Biznes i gospodarka

Zryczałtowany podatek dochodowy

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym definiuje zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy zakres tego typu podatku i jego stawki. Co wynika z tej ustawy? Co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca na temat zapisów z ustawy o ryczałcie? Wyjaśniamy poniżej.

Co to jest zryczałtowany podatek dochodowy?

Ustawa o podatku ryczałtowym wskazuje, kto może skorzystać z tej uproszczonej formy opodatkowania. Zanim do tego przejdziemy, najpierw wyjaśnimy, co to w ogóle znaczy.

Ustawa o zryczałtowanym podatku to normy prawne dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to forma opodatkowania podatkiem dochodowym, ale w wersji uproszczonej. Podstawą opodatkowania jest przychód wykazany przez danego przedsiębiorcę – nie wlicza się do niego kosztów, co odróżnia go od pozostałych form opodatkowania. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przychodów w ramach swojej działalności, czyli zapisywać każdą sprzedaż towarów lub usług.

Zryczałtowany podatek dochodowy – wszystko, co musi wiedzieć przedsiębiorca

Komu jest dedykowany zryczałtowany podatek dochodowy? Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy z grupy mikro i małych firm. Taka działalność nie generuje wielu kosztów uzyskania przychodu, więc ta forma opodatkowania jest dla nich opłacalna. W tym przypadku koszty nie obniżają podstawy do naliczenia podatku i nie zmniejszają jego stawki, dlatego przedsiębiorcy, którzy nie wykazują licznych kosztów z tytułu prowadzenia działalności, mogą na tym skorzystać – wtedy warto wybrać ryczałt jako alternatywę dla rozliczania się na ogólnych zasadach.

Uproszczona forma rozliczenia to opcja dla części osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą (pozarolniczą), a dodatkowo mających przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i takich umów (por.: art. 2 ustawy o ryczałtowym podatku dochodowym).

Podstawa prawna opodatkowania dochodów

Podstawą prawną ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Została uchwalona 20 listopada 1998 roku, ale po kilku latach dokonano jej nowelizacji i wdrożono kilka poprawek – m.in. w zakresie wybrania ryczałtu jako formy opodatkowania dla najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy. W tych przypadkach, po zmianie ustawy w 2019 roku, jest to forma możliwa do wyboru także przez osoby mające dochody z tego tytułu.

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania dla najmu, dzierżawy itd., polega po prostu na dokonaniu pierwszej wpłaty w danym roku podatkowym na ryczałt. Dodajmy, że PIT-28 to zeznanie podatkowe dla podatników objętych ryczałtem. Dodatkowo należy zatem złożyć zeznanie podatkowe PIT-28, jeśli pierwsza wpłata została wysłana w grudniu danego roku podatkowego.

Kwk, f: stevepb / pixabay