Biznes i gospodarka

Co to są banki inwestycyjne?

Wyróżniamy kilka rodzajów banków, m.in. inwestycyjne, spółdzielcze, uniwersalne oraz specjalne. Jeśli zastanawiasz się, czym są banki inwestycyjne, poniżej znajdziesz odpowiedź.

Banki inwestycyjne działają przede wszystkim w sektorze obsługi firm, na rynku kapitałowym. Co prawda różnice między nimi a bankami komercyjnymi są coraz mniej wyraźne. Banki te oferują usługi, które charakteryzują się obrotem dużego kapitału oraz długoterminowością. Co więcej, oferują usługi związane z doradztwem finansowym, a nawet zarządzaniem. Często są one również inwestorem. Specjalizują się m.in. w inwestowaniu, gwarantowaniu emisji papierów wartościowych czy też obrocie papierami inwestycyjnymi.

Mogą też prowadzić działalność maklerską oraz dealerską na rynku papierów dłużnych, akcji oraz instrumentów pochodnych. Zarządzają funduszami, np. emerytalnymi, inwestycyjnymi i majątkami fundacji.